Redaktionen

VILKA ÄR VI SOM GÖR MAGASINET PUBLIK?

Redaktionen för nummer 29 av Magasin Publik är den största sedan start – något vi är otroligt stolta över! Tillsammans är vi 33 journaliststudenter från både första, andra och tredje året som skrivit, fotat, redigerat och illustrerat för magasinet.

Ny redaktion varje år

Magasinet Publik har gått i arv till många generationer journaliststudenter sedan starten. För varje nytt nummer av Magasin Publik är det nya studenter som producerar magasinet från idé till färdig tidning!