Om Magasinet Publik

Magasin Publik ges ut en gång varje termin och är en tidning som produceras helt på studentinitiativ av journaliststudenter vid Göteborgs Universitet.

I varje nummer väljer vi ett nytt tema och skriver om intressanta livsöden och samhällsfenomen i alla kategorier.

Trevlig läsning!